Arama Kelimenizi yazıp Enter'a basınız.

Dergi

Hizmet Etme Mantığı

İslam, belli bir zümreye, belli bir aşirete, şu veya bu seviyedeki insan gurubuna indirilmemiştir. Bütün insanlığı adeta avucuna alan, kapsayan ve kendinde eriten bir yapısı vardır. İnsanların yaşantısını düzene sokan, olumsuzlukları en aza indiren, huzur dolu bir yaşantı oluşturan özellikleri vardır. Bu özellikleri her Müslümanın kesinlikle bilmesi, anlaması, yaşaması, yaşamak…

Yazı Atölyesi Haziran ayı kazananları belli oldu!

Yazı Atölyesi uygulamamızın Haziran ayı kazananları belli oldu! Bu ay, yazdıkları yazılarla Facebook ve Twitter’da en çok beğeniyi alıp, Nureddin YILDIZ hocamızdan imzalı kitap kazanan isimler şöyle; Facebook’ta en çok beğeniyi ”Sanki; Utanmayı Unutmuşuz” yazısıyla alan Şevval Nur Adıgüzel birinci olmuştur. Twitter’da en çok beğeniyi ”Neyi Okumak, Neyi Anlamak?” yazısıyla…

Dârül Kurrâ Müessesesi ve İlk Dârül Kurrâlar*

İslam âlemindeki cami, medrese, imaret, hastane, köprü, çeşme ve saire gibi dini, ilmi ve içtimai (sosyal) müesseselerin kaide, kanun ve vakıf şartları hemen hemen birbirinin aynıdır. Bu tesislerin devamı, bunları yaptıranlar tarafından tertip ettirilen vakıflarla tespit olunmuştur. Şayet vakıf yapılan memleketler herhangi bir İslam Devleti tarafından işgal edilse bile yapılan…

Kazım Karabekir’den Osmanlıca Savunması!*

“Bu fikir bir zamanlar Avrupa’da hercü merci mucib oldu. Bu cereyan evvelâ orada başladı. Bizim İslâm hurufâtımız kâfi değilmiş. Binaenaleyh Latin hurûfâtıisti’mâl edilmeliymiş. Orada bazı arkadaşlarımız bu fikrin mürevvici oldular. Fakat neticede bunun felâketli olduğunu anladılar ve pişman oldular. Bu fikrin müthiş biı felâket olduğunu Arnavut kavmi de pek geç…

Osmanlıca’nın Muazzam Birikimi: Yazı Türleri

Geçmişin özlemini hissedebilenler için ‘eski’ aslında hiç eskimeyendir… Çoğu zaman ceddimizin ortaya koyduğu heybetli eserleri gördükçe bu özlemin daha da derinden hissedilmesi içten bile değildir. Yalnız şimdilerde; bu heybetli eserler, önünde poz vermek için yapılmış iyi bir manzaradan öteye geçmiyor.Sıcak biraz yaz günü iştahla eğildiğimiz eski bir çeşmenin üzerinde yazan…

Nezaket ve Erbakan Hoca

“Sen (o zaman), sırf Allah’ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.” (Al-i İmran,159) İnsanı yaşadığı hayatta bir adım öne çıkaran şey, kuşandığı değerlerin yüceliğinden kaynaklanır. İnsana bir incelik katan değerlerden biri de nezakettir. İnsani bir haslet olan nezaket; naziklik, zariflik, incelik,…

İyi İşler Listesi

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabb’il âlemin. Vessalatu vesselamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kardeşler, Allah Kitabı Kur’an’da, yüzden fazla ayette iman etmekle beraber “salih amel yapmak” diye bir kavram daha kullanıyor. Cennetten söz eden ayetler incelendiğinde, Allah’ın kimlerden razı olduğuna dair ayetler incelendiğinde yüzden fazla ayette Allahu…

Zâlimin Korkusu, Mazlumun Umududur Şehid

Şehid ölürken Cennet’e, müminler de onun imanına şehadet eder. Şehadet bütün zamanlara konuşan bir hatip, her çağda okunan bir yazı gibidir. Zalime korku verir, mazluma umut olur. Katile vahşeti, mümine dirilişi hatırlatır. Amir, memur, kasa kulu, masa kulu bir gün gelir unutulur lakin şehid gören her gözde, konuşan her ağızda,…

Hak Dostlarından Hikmetler: Bâyezîd-İ Bistâmî

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri [777-848] buyurur: “Ne mutlu o kimseye ki, bir tek endişesi vardır (yani dâimâ bir ve tek olan Allâh’ı zikir hâlindedir). Kalbini; gözünün gördüğü, kulağının duyduğu mâlâyânî şeylerle meşgul etmez. Kim mârifetullah sırrına ererse, kendisini Allah’tan alıkoyan her şeyden yüz çevirir.”1 [Âyet-i kerîmede buyrulur: “Onlar, (o mü’minler) ki,…