Genç Doku: Ana Sayfa > Dergi >
- 0 +
Ödüllü Test – Mayıs 2012
8 Mayıs, 2012 Dergi

1- Mısır’daki Ezher Üniversitesi hangi devlet döneminde kurulmuştur? (Doğru cevabın ilk harfi)
A) Abbasiler B) Emeviler C) Fatımiler D) Osmanlılar

2- “Üç Mesele” adlı kitap hangi yazarımıza aittir? (Doğru cevabın 1. Harfi)
A) Necip Fazıl Kısakürek B) Ali Şeriati C) Sezai Karakoç D) İsmet Özel

3- Dünyanın en derin gölü hangi göldür? (Doğru cevabın 6. Harfi)
A) Hazar Gölü B) Victoria Gölü C) Baykal Gölü D) Vostok Gölü

4- Hamidiye Alayları’nı hangi padişah kurmuştur? (Doğru cevabın sondan 2. Harfi)
A) Sultan 2. Mahmut B) Sultan 2. Abdülhamit C) Sultan 2. Mehmet D) Sultan Abdülaziz

5- Peygamberimizin cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? (Doğru cevabın 9. Harfi)
A) Muhammed Suresi B) Rahman Suresi C)Yasin Suresi D) Maide Suresi

6- Cebrail (as)’ın, suretiyle geldiği sahabi kimdir? (Doğru cevabın 6. Harfi)
A) Abbad Bin Beşir B) Dıhyetül Kelbi C) Ebu Hureyre D) Ebu Zer el-Gıfari

7- Osmanlı hâkimiyetine geçen ilk Anadolu beyliği hangisidir? (Doğru cevabın 6. Harfi)
A) Germiyanoğulları B) Hamidoğulları C) Karesioğulları D) Karamanoğulları

8- Avrupa’da “Avicenna” adıyla bilinen İslam bilgini kimdir? (Doğru cevabın 3. Harfi)
A) Ömer Hayyam B) Farabi C) Biruni D) İbn-i Sina

9- “Namaz, sancıma ilaç, yanık yerime merhem; onsuz, ebedi hayat benim olsun istemem” dizeleri hangi şaire aittir? (Doğru cevabın 10. Harfi)
A) Necip Fazıl Kısakürek B) Mehmet Akif Ersoy C) Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Nazım hikmet

10- “ Mefatihul Gayb” adlı tefsir eseri hangi âlimimize aittir? (Doğru cevabın 8. Harfi)
A) Fahreddin-i Razi B) İbn-i Kesir C) İmam Taftazani D) İmam Zemahşeri

11- “Mütevatir” ne demektir? (Doğru cevabın 12. Harfi)
A) Güvenilir kişiler tarafından bildirilen B) Güvenirliği tartışılabilen C) Uydurma olan haber D) Söyleyeni belli olmayan

12- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Doğru cevabın 12. Harfi)
A) Kur’an Arapça “karae” kökünden gelmiştir.
B) Kudsi hadisler namazda okunabilir.
C) Melekler Ku’ran okuyamazlar.
D) Kur’an lafız ve mana olarak Allah kelamıdır.

13- Manası Allah’a sözü Rasulullah’a ait olan hadislere ne denir? (Doğru cevabın 6. Harfi)
A) Nebevi Hadis B) Kudsi Hadis C) Mütevatir Hadis D) Ahat Hadis

14- Uluslar arası Müslüman Âlimler birliğinin başkanı olan meşhur İslam âlimi kimdir? (Doğru cevabın son harfi)
A) Ali Cuma B) Ekmeleddin İhsanoğlu C) Yusuf el Kardavi D) Abdülmecid Zindani

15- Sümela Manastırı hangi ilimizdedir? (Doğru cevabın ilk harfi)
A) Manisa B) Antalya C) Trabzon D) İstanbul

16- Durum Öyküsünü geliştiren yazar kimdir? (Doğru cevabın 6. Harfi)
A) Maupassant B) Anton Çehov C) John Steinbeck D) Cervantes

17- Divan edebiyatının en büyük hiciv şairi kimdir? (Doğru cevabın son harfi)
A) Naimi B) Ahmedi C) Nefi D) Nabi

18- Bu sayıda bulunan “Bütün bunlar başınıza niçin geldi biliyorsunuz değil mi? Çünkü burnunuza lâyık olduğu hürmeti ve itibarı göstermediniz. Onu beğenmediniz” cümlesi hangi yazarımızın yazısında geçmektedir? (Doğru cevabın 8. Harfi)
A) Müslim Coşkun B) Hilal Furkan C) Mehmet Nezir Gül D) Mustafa Zahid Ergün

19- Hz. Ali zamanında İslam devletinin başkenti neresidir? (Doğru cevabın son harfi)
A) Şam B) Bağdat C) Kûfe D) Medine

20- Bolu’nun meşhur âlimlerindendir. Fıkıh ilminde ülkemizde en önde gelenlerdedir. Bolu-Yeniçağ’da başlayan irşat faaliyeti bütün ülkeye yayılmıştır. Bu âlim kimdir? (Doğru cevabın 3. Harfi)
A) A.Hamdi Akseki B) Ekrem Doğanay C) Halil Gönenç D) Said Nursi

×