Arama Kelimenizi yazıp Enter'a basınız.

Raftakiler – Aralık 2011

Enver Paşa Hayatı ve Makaleleri / Dr. Yusuf Gedikli / Nesil Yay.

Enver Paşa. Şu kiminin hain diye yaftaladığı kiminin gafil diye yerlerde sürüklediği bir garip(!) Türk kahramanı. 1914-18 yılları arasında Osmanlı Devleti’ne hükmeden birkaç adamdan biri olan Enver Paşa, aslında büyük oranda devletin en kudretli Türk’üydü. Uhdesinde devletin en önemli birimlerini barındırıyordu; Harbiye nazırı, Genelkurmay başkanı, başkumandan vekili ve bahriye nazırı vekiliydi.Enver Paşanın aziz devletimize en büyük hizmeti, çok kısa bir sürede Osmanlı ordusunu düzene sokması ve orduya dini ve milli bir şuur kazandırmış olmasıdır. Çanakkale harbi bu ruhla kazanıldığı gibi, İstiklal Harbi de Enver Paşa’nın zekâ ve öngörüsü vesilesiyle başarıyla sonuçlanmıştır. Yusuf Gedikli’nin kitabı, sonu şehadetle biten bir ömrün resmi tezler dışında okunabileceği önemli bir eserdir.

Deccal Tabakta / Kemal Özer / Hayy Kitabevi

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Derneği Genel Başkanı Kemal Özer uzun yıllardır, sesini yükseltebildiği her mecrada bütün toplumumuzu ‘hayati’ bir mesele ile ilgili uyarıyor.Deccal Tabakta, gıdalarımız üzerinde oynanan kirli oyunu ve bu oyunun şeytani oyuncularını deşifre etmeyi amaçlayan bir kitap.İnsanoğlunun en hayati meselesi olan gıda emperyalizmini, Allah’ın yarattığı tertemiz gıdalarımızın nasıl kirletildiğini mercek altına alıyor. Umudu da hiçbir zaman elden bırakmayarak okuyucuya gerçek kurtuluş reçeteleri veriyor. Günümüzde şeytanın rolünü, gıdayı silah olarak kullanan dev tröstler üstleniyor. Cennet için yaratılmış ruh ve bedenimize müdahale etmek, fıtratımızla, genlerimizle oynamak istiyorlar. Amaçları, minicik bebekleri, insan denen o güzel halifeyi organizmadan mekanizmaya dönüştürmek.
Deccal Tabakta, kadınları kısırlaştıran, çocukları hasta eden, çiftçileri köleleştiren, doğayı mahveden kirli, ucube, haram gıdalara karşı ‘insan’ olmayı hatırlatıyor ve talep ediyor.

Âlim ve Muhalif / İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Otorite Karşısında Tutumu / Cem Zorlu / İz Yay.

İz Yayıncılık, elzem olanın ne olduğu biliyor. Cem Zorlu büyük İmam, Ebu Hanife’nin siyasi otorite ile ilişkisini ele alıyor. Âlim ve Muhalif üst başlığıyla yayınlanan kitap İmam-ı Azam’ın tavizsiz duruşunu da gözler önüne seriyor.İslâm hukuk tarihinin en büyük otoritelerinden olan Ebu Hanife’nin, yaşadığı dönem boyunca siyasi otorite ile yaşadığı ve mağdur edildiği ilişki süreci, kitapta bütün açıklığıyla görülebilir. Büyük İmam’ın, Emeviler döneminde de Abbasiler döneminde de her şeye rağmen doğru olduğuna inandığı yoldan vazgeçmeyişi, İbrahimi tavrı ve bunların bedelinini ömrü boyunca baskı, şiddet ve işkence ödeyişinin hikâyesi… Belgeler ve kaynaklarıyla Büyük İmam’ın İbrahimi duruşu Âlim ve Muhalif’te…

Mehmet Akif, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları

Aslında bu kitap için söylenebilecek tek cümle şu; Üstad, üstadı anlatıyor. Ancak biz yine de almayanlar ve alıp da henüz okumamış olanlar için birkaç cümle daha kurmak zorundayız. İlk baskısı 1968’de Yağmur Yayınlarından çıkan Karakoç’un Mehmet Akif kitabı, artık tüm Karakoç kitapları gibi Diriliş Yayınlarından çıkıyor. Mehmet Akif’in, hayatı, düşüncesi, savaşı, inancı gibi ana konular kitabın ilk ve en hacimli bölümü. Sezai Karakoç’un kendi diliyle Mehmet Akif’in nasıl göründüğü ve nasıl vasıflandırıldığını görmek için görülmesi gereken bu önemli eserin ikinci bölümü ise bir şiir ustası olan Sezai Karakoç’un bir şiir üstadı olan Mehmet Akif’in şiirini ele aldığı metinlerden oluşuyor. Türk edebiyatında hayatla şiiri kimse bu denli iç içe sokamamıştı diyen Karakoç, 7. Baskısından bu yana kitabın sonuna da kendi seçtiği Akif şiirlerinden bir derleme ekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek, Norman Itzkowitz, Şule Yay.

Yol ustamız İsmet Özel tarafından Türkçeye kazandırılmış bir eserle karşı karşıyayız. Şule Yayınlarının Tarihi Gerçekler Dizisi’nden çıkan Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek, şu uzun hikâyemiz Osmanlı’nın Batılı bir gözle nasıl göründüğünün fotoğrafı mahiyetinde. Önceleri Bizans sınırında kendi halinde küçücük bir beylik olan siyasi ve askeri bir teşkilatın sonraları üç kıta üzerinde at koşturan, kelle alan, adalet tesis eden bir imparatorluğa dönüşmesindeki kurumsal nitelikler gözler önüne getirilmeye çalışılıyor bu kitapta. İmparatorluğun toplumsal yapısının ve zihni temellerinin mercek altına alındığı bu eser pek çok önemli noktayı görmeye imkân sunuyor.

Enteller aleykümselam der mi?

Prof. Dr. Ali Köse’nin oldukça enteresan bir başlığa sahip yeni eseri, bir başka İz Yayıncılık eseri olarak bu ayki rafımıza kendine mecburen yer açıyor. Ali Köse Hoca, din psikoloji alanın uzun yıllardır önemli sözler söyleyen bir büyüğümüz. İlgisi yok ama muhakkak şiirle rabıtası çok kuvvetlidir. ‘Enteller aleykümselam der mi?’ Prof. Dr. Ali Köse’nin farklı zamanlarda farklı mecralarda kaleme aldığı yazılarının bir araya getirilmesiyle kitaplaşmış. Kitaptaki metinler, içinde yaşadığı topluma ve o toplumun inanç, yaşayış biçimi ve düşüncelerine yabancı hatta giderek düşman olan ‘aydın’ / ‘entelektüel’ tiplemesini yakından tanımaya imkân sağlıyor. Birçok geri kalmış yahut bırakılmış ülkede benzerlerine tesadüf edebileceğimiz aydın tiplemesinin derin bir tahlilini bu eserle yapmak mümkün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir